Akademik Gelişim

İŞ’TE İSAR programı, sunduğu fıkıh, siyer, hadis, ahlak ve usul dersleri vasıtasıyla öğrencilerini İslami ilimler alanında temel düzeyde yeterliliğe ulaştırmayı hedeflemektedir. İlaveten, program kapsamındaki iş yönetimi ve dijital teknolojiler alanındaki dersler vasıtasıyla öğrencilerin günümüz iş dünyasının teorik ve pratik dinamiklerine yönelik bilgi ve tecrübe düzeyinin artırılması planlanmaktadır. Programdaki eğitim içeriği, söyleşiler, şirket gezileri, sosyal etkinlikler, yıllık projeler, staj vb. imkanlar ile zenginleştirilmektedir.

Meslek Ağı Oluşturma

İŞ’TE İSAR, öğrencilerine nitelikli bir ekibin içerisinde bulunma imkanını sağlar. Öğrenciler yapılan dersler vasıtasıyla alanında lider şirketlerde yönetici pozisyonlarda görev yapan tecrübeli isimlerle bir araya gelme ve tecrübe paylaşımında bulunma fırsatı edinirler. Bunlara ek olarak, öğrencilerin iş hayatından isimlerle “Meslekî Danışmanlık” başlığı altında mentörlük ilişkisi kurmaları sağlanmaktadır. Böylelikle öğrencilerin erken yaşta geniş bir meslek ağının içerisine dahil olmaları sağlanmaktadır.

İş ve Proje Tecrübesi

Eğitim programı bünyesinde öğrencilerin sadece dinleyen ve tüketen taraf olarak kalmamaları istenmekte, bu amaca matuf olarak sunum hazırlama, rapor sunma, proje yürütme gibi profesyonel iş hayatına ait uygulamaları aktif katılım ile tecrübe edecekleri ortamlar sağlanmaktadır. Katılımcı öğrencilerin program süresince kendilerine verilecek temsilci, proje lideri, takım lideri, müzakereci, sunucu gibi farklı roller ile karakter gelişimlerine ve sosyal becerilerine de katkı sunulması planlanmaktadır.

İŞ’TE İSAR’ın 3 yıllık eğitim müfredatını incelemek için tıklayınız.