EĞİTİM

Akademik Gelişim

İŞ’TE İSAR, verdiği eğitimler aracılığıyla birçok eğitim programı içeriğini ve seminer harici konferans/panel/teknik gezi/staj vb. imkanları öğrencilerin istifadesine sunmaktadır. Bu eğitimler sayesinde öğrencilerin dinî ilimlerde belli bir seviyede bilgi sahibi olması amaçlanır. Bunun yanı sıra, iş dünyasına yönelik etkin programlar aracılığıyla iş hayatı müfredatına hazırlıklar yapılır. Programa katılım sağlayan öğrenciler başarıyla tamamladıkları eğitimlerden sertifikalar alırlar.

İş dünyasına yönelik akademik gelişim İŞ’TE İSAR’da.

Meslek Ağı Oluşturma

Öğrencilere sunulan eğitim programı öğrencilere nitelikli bir ekibin parçası olma imkanını sağlar. Nitelikli ve alanında bilinen hocaların seminerlerine katılma ve başarılı iş dünyası liderleri ile çeşitli programlarda bir araya gelme imkanı bulan katılımcılar geniş bir meslek ağının değerli bir üyesi olarak eğitimlerine devam ederler.

İş ve Proje Tecrübesi

Eğitim programı bünyesinde öğrenciler sadece dinleyen taraf olarak kalmaz, sunum hazırlama ve rapor sunma gibi profesyonel iş hayatına ait uygulamaları aktif katılım ile tecrübe ederek öğrenme imkanı bulurlar. Böylece katılımcı öğrenciler, içinde yaşadıkları toplum ve ülke menfaatlerine katkı sağlayıp tüm insanlığın sorunlarına çözüm bulmak için gerekli olan temel altyapıya vâkıf olacaklardır.

3 yıllık müfredatımızı incelemek için tıklayınız.