KURUMSAL

İŞ'TE İSAR'ın Amaçları

İŞ’TE İSAR katılımcılarına fikri gelişim, bildiklerini sahada tatbik ve tecrübe edebilmenin yanında meslek ağını genişletme fırsatlarını beraber sunmayı hedefleyen bir eğitim programıdır. Program süresince öğrencilere Temel İslami İlimler, iş yönetimi, sayısal/bilişim (dijital) teknolojiler alanlarında eğitimler verilmektedir. Buna ek olarak yoğunlaştırılmış mesleki uzmanlık atölyelerinin düzenlenmesi, staj fırsatlarının oluşturulması ve iş hayatına yönelik projeler geliştirilmesi planlanmaktadır.

İŞ’TE İSAR Programı; iş dünyasına katkı sunmayı amaçlayan öğrencilerin kendilerini ait hissettikleri ve geçmişlerinden tevarüs edindikleri Türk-İslam Medeniyetinin temel eser ve kazanımlarına etkin yol ve usullerle erişimini hedeflemektedir.

Bu amaca binaen günümüz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu örneklik ve yeterlilikte liderler yetiştirmek üzere çağdaş bilgi ve teknolojileri de öğrencilerinin istifadesine sunmaktadır.

Böylece İŞ’TE İSAR “Kem âlat ile kemâlat olmaz” kaidesi gereği iş dünyasına üstün bilinç ve yüksek donanım sahibi, ehil insanlar kazandırmayı gaye edinir.

Eğitim Programı

Güzel ahlakı şiar edinmiş ve iş hayatına kendi imzasını atacak bir şekilde başlamak isteyen genç profesyoneller için tasarlanmış bir eğitim programı. İŞ’TE İSAR sizin için burada.

İŞ’TE İSAR Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı bünyesinde katılımcı üniversite öğrencilerine 3 yıllık bir eğitim programı sunmaktadır. Program öğrencilerinin iş dünyasına daha yetkin bir şekilde hazırlanmasını hedeflemektedir. Program dahilinde katılımcılar ders ve konferanslara katılmanın yanı sıra iş-proje tecrübesi kazanma ve staj yapma imkanı bulurlar. Güçlü bir eğitim kadrosu, iş hayatının örnek isimleri ve geniş meslek ağı ile İŞ’TE İSAR Eğitim Programı, öğrencilere geleceğe daha iyi hazırlanmaları noktasında katkı sunma amacını taşımaktadır.

Eğitim programı ile ilgili detaylar için linke tıklayınız.

Değerler

Diğergamlık (İsar)

Yetkin ve Etkin Olma

Ekip Çalışmasına Yatkın Olma

Zaman ve Enerjisini Yönetebilme

“Gerçek Değer”in Ne ve Nerede Olduğunu Kavrama